HISTÒRIA de la MÚSICA
 
 
 
 
250è Aniversari BEETHOVEN · 2020
 
A MANERA DE PRESENTACIÓ

Establerta la coordinació i conjunció de les obres de Beethoven és un argument i un manifest de la seva naturalesa i la connexió cap a la seva realitat interna. De qui, el seu missatge queda reflectit a cada un dels seus compassos, moviments i melodies, amb el fi d'acostar-nos a un món absent de desconsol i arrestes.

Ens condueix a un estat de repòs, calma i serenitat, essent impertorbable i sublim, diluint enganyosos pilars enquistats que, al mateix temps, ens fan partícips de noves estades i principis de besllum, vers camins que condueixen a la clarificació de pensaments i sàvia llibertat.

 
 
 
 
Bicentenari Jacques Offenbach · 2019
 
 
Carandell's JAZZ COLLECTION · 2019
 
JAZZ. UN SENSORI DE MUSICALITAT I PASSIÓ
Descripció d'un estil com a permanent vibració en una determinada freqüència de la creació.
Múltiples acords es fusionen alterant l'expressivitat i projecció d'un sentiment profund i nostàlgic, capaç de canviar la directriu del camp sensorial.
 
 
 

JAZZ. NOSTÀLGIC SENTIMENT

Autors representatius del s.XX nasqueren en virtud de compositors, el seu estil retracta la idiosincràsia de tota una època.

Període de música emblemàtica capaç de fer sorgir uns sentiments endinsats del ser humà.

Simbolitzant i pioners d'un estil de relleu nostàlgic, marcaren el començament d'una època de diversitat musical.

 
JAZZ COLLECTION · 2018
 
RAYONNEMENT · Revue Semestrielle n.61· ASL París
 
 
 
HOMENATGE a ELVIRA GRÀCIA · Il·lustracions · 2017
 
 
 
JOHANN SEBASTIAN BACH · Gran patriarca de la Música
 
 
 
De SCHÖNBERG a CAGE ·Temps Contundent· 2016
"Schönberg & Cage. Els arcbotants de la música del s.XX"
Autors de la música aleatòria i dodecafònica de mitjans del segle XX foren els ciments i alineats arcbotants del naixement d'una nova generació musical rítmica i desenfrenada
 
 
 
Col·lecció Història de la Música ·25è Aniversari·
1989 · 2014
 
 
"Conclusió resultant d’unes èpoques capitanejades i representades per il·lustres autors en el seu gènere, conviden a tot ésser lliure, en despertar, en aquest gran paradigma intemporal que és la música projectada cap a la infinita estada de la creació"
 
CARANDELL